Full forvirring rundt koronaregler for sexarbeidere i Norge


Full forvirring rundt koronaregler for sexarbeidere i Norge

Kirkens Bymisjon reagerer etter bortvisning av sexarbeidere, nå ønsker de svar fra myndighetene.
Les mer om: