Frykter for fuglene i hekketiden


Frykter for fuglene i hekketiden

Når fuglene trekker inn i skogen for å hekke frem ungene sine, blir de møtt av hogstmaskiner. Norsk Ornitologisk Forening anslår at flere tusen fugler må bøte med livet – midt i hekketiden.
Les mer om: