Frykter at dødsviruset muterer


Frykter at dødsviruset muterer

Kan bidra til at viruset sprer seg raskere.