Fryktar for kvaliteten på behandlinga i psykiatrien


Fryktar for kvaliteten på behandlinga i psykiatrien

HYLLESTAD (NRK): Byggefirmaet opplevde stor interesse for dei nye husa i bygda, men hadde likevel vanskar med å selje alle. Huseiernes Landsforbund kallar problemstillinga kjent.
Les mer om: