Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror


Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror

En 31-åring er i Borgarting lagmannsrett dømt til åtte års fengsel for terror. I tingretten ble mannen dømt seks år og tre måneders fengsel.
Les mer om: