Frankrike, Tsjekkia, Monaco og Sveits blir røde regioner, samt Skåne og Kronoberg


Frankrike, Tsjekkia, Monaco og Sveits blir røde regioner, samt Skåne og Kronoberg

Utenriksdepartementet fraråder reiser til Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia. Anbefalingene endres også for flere regioner i Sverige.