Frå skulebenken til mjølkegrava


Frå skulebenken til mjølkegrava

Unge bønder får ofte mykje ansvar veldig tidleg. 1 av 5 kjenner seg einsame og mange er uroa over gjeldsbyrda. No vil Mental Helse Ungdom sørge for at det ikkje går på psyken laus.