Frå 139 til 159 mill.


Frå 139 til 159 mill.

Bruttoramma for Sør-Aurdalshallen har auka med 19,6 millionar – frå 139,4 til 159 millionar kroner.
Les mer om: