Forurenser må betale


Forurenser må betale

Jonas Gahr Støres høyttenking avsporer klimadebatten.