Fortsatt oppgang i netthandelen


Fortsatt oppgang i netthandelen

Kraftig økning etter allerede rekordhøy vekst fra koronapandemien.