Fortellingen om Norge kan få en mørk dreining


Fortellingen om Norge kan få en mørk dreining

Sterke krefter vil gjøre EU mer rettferdig, grønnere og mer selvforsynt i en urolig verden. Norge stiller seg merkelig til hvis vi fortsatt vil være annerledeslandet etter dette.
Les mer om: