Forsvaret risikerte at årets regnskaper ikke ble revidert


Forsvaret risikerte at årets regnskaper ikke ble revidert

Etter en lovendring måtte Forsvaret nekte Riksrevisjonen tilgang til sine interne systemer. Det truet hele kontrollen av 2019-regnskapet. – Det er ikke første gang vi ikke når fram i Forsvaret, for å si det slik, sa riksrevisor Per-Kristian Foss.
Les mer om: