Forsvaret får ikke hjelpe norsk polekspedisjon


Forsvaret får ikke hjelpe norsk polekspedisjon

En planlagt norsk polekspedisjon vil ikke få hjelp fra Forsvaret. «Ikke aktuelt å prioritere», heter det i avslaget.