Forskning: Ondartet dinosaurkreft rammer mennesker


Forskning: Ondartet dinosaurkreft rammer mennesker

En gruppe forskere har gjort et oppsiktsvekkende funn - medisinske undersøkelser har avslørt at dinosaurer led av en krefttype som fremdeles påvises hos dagens mennesker.