Forskning: Luftforurensning kan gi økt risiko for munnkreft


Forskning: Luftforurensning kan gi økt risiko for munnkreft

Forskning fra Taiwan viser en sammenheng mellom veldig høye nivåer av luftforurensning og munnkreft. 
Les mer om: