Forskning: Foreldre kan påvirke om barnet utvikler atferdsproblemer


Forskning: Foreldre kan påvirke om barnet utvikler atferdsproblemer

Ny studie viser at barn som får mindre varme fra foreldre og strengere oppdragelse er mer aggressive og mindre empatiske.