Forskning: – Pleietrengende menn føler seg som en byrde i større grad enn kvinner


Forskning: – Pleietrengende menn føler seg som en byrde i større grad enn kvinner

En fersk studie viser at mannlige ektefeller opplever det mer negativt å få pleie fra partneren enn motsatt. – Sykdom kan gå hardt utover selvfølelsen og parforholdet, sier eldrepsykolog.