Forskerne frykter barkbilleepidemi i sommer


Forskerne frykter barkbilleepidemi i sommer

Dersom årets forsommer blir varm og tørr kan det resultere i en ny barkbilleepidemi slik vi hadde på 70-tallet og omfattende skader på granskog.
Les mer om: