Forskere tror antiviralt legemiddel kan brukes i kampen mot Wuhan-viruset


Forskere tror antiviralt legemiddel kan brukes i kampen mot Wuhan-viruset

Legemiddelet hadde effekt mot MERS-viruset, en lignende variant av Wuhan-viruset som nå er påvist i minst 24 land.