Forskere slår alarm


Forskere slår alarm

I en ny studie om Antarktis frykter forskerne massiv havnivåstigning om isbreene kollapser.
Les mer om: