Forskere ser sammenheng mellom nær døden-opplevelser og REM-søvn


Forskere ser sammenheng mellom nær døden-opplevelser og REM-søvn

Nær døden-opplevelser som å «sveve ut av kroppen» kan skyldes de samme mekanismene som gjør at vi drømmer.