Forskere gjorde urovekkende funn 10.000 meter under vann


Forskere gjorde urovekkende funn 10.000 meter under vann

300 millioner tonn plastavfall forsøpler havene. Nå har det til og med nådd havets bunn.
Les mer om: