Forskere bekymret for «Dommedags-breen» i Antarktis


Forskere bekymret for «Dommedags-breen» i Antarktis

Issmeltingen akselererer på den fryktede Thwaites-breen. Det kan gi globale konsekvenser.
Les mer om: