Forsker: – Få kvinner dømmes til forvaring


Forsker: – Få kvinner dømmes til forvaring

I Norge soner 115 personer en forvaringsdom. Av disse er det kun fire kvinner.
Les mer om: