Forsker: – Å knytte bånd med naturen kan skape bekymringsfølelser


Forsker: – Å knytte bånd med naturen kan skape bekymringsfølelser

Barn er lykkeligere og sunnere om de er mye i naturen. Samtidig er båndet til naturen komplekst, og kan føre til negative følelser, ifølge ny forskning.