Forsikringsplikt for elsparkesykler


Forsikringsplikt for elsparkesykler

Hva med å innføre objektivt ansvar for elsparkesykler, ikke ulikt det som finnes i bilansvarslova?