Forsøker du å lure fotoboksen? Da kan du få strengere straff


Forsøker du å lure fotoboksen? Da kan du få strengere straff

– Kan sees på som uaktsom kjøring.