Fornuftig å gi studentene sterkere incentiver for å fullføre utdanning


Fornuftig å gi studentene sterkere incentiver for å fullføre utdanning

Vi satser på lærere – og lærerstudenter. Vi foreslår å endre stipendordningen slik at den oppmuntrer flere til å fullføre.