Forliset der nesten alt som kunne gå galt, gikk galt


Forliset der nesten alt som kunne gå galt, gikk galt

En erstatning for KNM «Helge Ingstad» vil koste 11-13 milliarder. Det viktigste tapet er likevel at forliset i betydelig grad har redusert Forsvarets samlede operative evne.