Forlater FNs menneskerettsråd


Forlater FNs menneskerettsråd

Regjeringen til Donald Trump har besluttet å trekke USA fra FNs menneskerettighetsråd.