Foreslår ja til bompengeopplegg


Foreslår ja til bompengeopplegg

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Rådmannens forslag til vedtak som legges frem er at «Utbyggingen av E39 på strekningen Lyngdal vest til Ålgård delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i bomstasjoner som plasseres mellom hvert kryss. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom.» Forslaget er i henhold til anbefalingen fra Nye Veier AS.Da saken først ble behandlet i formannskapet 30. april, fremholdt Magnhild Eia (Sp) at hun så det som et statlig ansvar å vedta delfinansieringen med bompenger. Hun foreslo derfor at kommunen burde avvise saken, men forslaget ble nedstemt.Les også: - Bomfinansiering er statens ansvarInnstillingen fra rådmannen ble vedtatt av formannskapet, men med et tilleggsforslag fremmet av ordfører Olav Hafstad (Ap). Ordføreren foreslo å legge til Gjesdal kommune sitt tilleggsforslag, som blant annet sier at nasjonale myndigheter bør sikre at områder med mindre trafikkgrunnlag utløser økte statlige bidrag slik at bomsatsene kan senkes på E39 mellom Stavanger og Kristiansand. Forslaget ber også om utvidet nedbetalingstid.Når forslag til vedtak nå skal behandles i kommunestyremøtet i morgen, skriver rådmannen i sin vurdering at det ses som svært viktig å gjøre like vedtak i alle de berørte kommunene, noe som er i tråd med vurderingen gjort hos Rogaland fylkeskommune.