Foreslår bot for skip som seiler med feil flagg


Foreslår bot for skip som seiler med feil flagg

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag på høring forslag om endringer i lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS).