Foreslår å si nei til hoppsenter


Foreslår å si nei til hoppsenter

Fylkesrådmannen i Vest-Agder fylkeskommune er positiv til satsingen på Sørlandet Hoppsenter, men foreslår at fylkespolitikerne ikke sier ja til søknaden om økonomisk støtte fra Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter.
Les mer om: