Forbrukertilsynet med veiledning


Forbrukertilsynet med veiledning

For at bransjen og i siste instans forbrukerne skal få enklere retningslinjer å forholde seg til, kommer en egen veiledning for ekombransjen.