Forbereder seg på julefeiring i polhavet


Forbereder seg på julefeiring i polhavet

Flere ganger har mannskapene måttet finne egne løsninger for å frigjøre «Lance» fra polisen. De sitter ikke lenger fast i isens jerngrep, men kommer ingen vei for øyeblikket.
Les mer om: