Folkemøte for Kulturveien: Mange kreative forslag fra bygdefolket


Folkemøte for Kulturveien: Mange kreative forslag fra bygdefolket

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)SKJERSTAD/MISVÆR: - Kulturveien har fire satsingsområder. Samskaping, bærekraftig utvikling, god folkehelse og kulturbyen Bodø. Kulturveien skal bli en synlig og sterk merkevare, kunne prosjektleder Kristine Imingen fortelle deltagere på et folkemøte i Misvær, torsdag.Fire møter Folkemøtet i Misvær var det andre møtet i en serie på fire der Kristine Imingen inviterer folk fra ulike deler av gamle Skjerstad kommune til å komme med ideer til tiltak, som kan settes i gang langs kulturveien fra Tuv til Medby.Og hva ble ikke prosjektlederen, som er født i Bodø, gift og med tre barn og utdannet dansepedagog, møtt med i Misvær; nemlig et hav av ideer.Idémyldring Her kommer en knippe av hva misværfolk ønsker at man skal klare å få til langs Kulturveien:Gunnar Høgset har en drøm om å starte kulturhus i gammelfjøsen der han blant annet kan holde kurs. Jan Kristian Nesbak vil ha et nytt og aktivt sentrum med ny butikk og han vil utvikle campingplassen ytterligere.Susanne vil arbeide for flerbrukshall i samarbeid med Kristian Nesbak og hun ønsker å skape en aktivitetspark for ungdom.Starte ysteri Kathrin Johansen er gårdbruker og produserer kje- og geitekjøtt for salg i eksisterende bedrift. Hun vil starte gårdsysteri snarest, og hun har allerede prøveprodusert flere osteslag med godt resultat.Anette Morsund driver Amors café i Misvær. Hun ønsker flere turister, og understreket at det er kjempeviktig å gjøre hverandre gode. I juni i år kan hun feire ti-årsjubileum for kafeen.Vannprinting Ronny Abelsen er en av de som holder på å presentere og realisere en svært spenstig idé i Misvær. Han er en av kun tre i Norge som driver med såkalt vannprinting. Foreløpig fra garasjen, men her er store utviklingsmuligheter.Gunn Eva spurte:- Hva møter deg når du kommer til Misvær? Gjengrodde veier. Jeg har et håp om at man kan gjøre mer for båtturister, slik at de kan bli liggende i Misværfjorden i flere dager.Grunneiere Odd Lekang mener det er viktig at kulturveien får grunneierne med på laget for at kulturvei-prosjektet skal bli vellykket.Nå skal det dannes en idegruppe i Misvær som skal jobbe videre med ulike prosjekt. Dette skal skje i samarbeid med både Saltstraumen, Beiarn og Saltdal kommune. Også næringsavdelingen i Bodø skal være behjelpelig med råd og innspill fra idé til ferdig utviklet bedrift.Gang- og sykkelsti Flere av de som var til stede på møtet var opptatt av tiltak for barn og unge, som ungt entreprenørskap. Gunnar Høgset vil bygget gang- og sykkelvei rundt hele Misvær.Og som Imingen sier det;- Jobber vi i lag, vil vi lykkes. Da er vi sterkere og tøffere.Neste folkemøte er 30. april på Vestvatn grendehus, deretter 2. mai på Skjerstad samfunnshus, begge dagene fra klokka 19 til 21.