FNB-konflikt i Oslo kan føre til landsdekkende endringer i partiutbetalinger


FNB-konflikt i Oslo kan føre til landsdekkende endringer i partiutbetalinger

Konflikten i FNB i Oslo i fjor utløste kontroll av reglementet for utbetalinger til politikere og partier. Ordningen er nå erklært ulovlig.
Les mer om: