FN-panel har lagt en plan for å stanse skattefusk. Ett av forslagene vil vekke oppsikt.


FN-panel har lagt en plan for å stanse skattefusk. Ett av forslagene vil vekke oppsikt.

Hva må til for å stanse kapitalflukt og skatteunndragelse? Et FN-panel har kommet opp med en plan.