Flest personar mellom 10 og 19 år i Bømlo


Flest personar mellom 10 og 19 år i Bømlo

Dei av oss som er mellom 10 og 19 år utgjer den aller største aldersgruppa her lokalt. Her er den «unge» alderssamansetjinga i Bømlo.
Les mer om: