Flere sykdommer har hatt lavere dødelighet under pandemien


Flere sykdommer har hatt lavere dødelighet under pandemien

Det er registrert færre dødsfall av hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer under coronautbruddet. Også antall selvmord har gått ned.