Flere kvinner på scenen? Ikke skyld på at de ikke finnes, jobb bedre med programmet!


Flere kvinner på scenen? Ikke skyld på at de ikke finnes, jobb bedre med programmet!

KOMMENTAR: Vi må slutte å skylde på at det ikke finnes kvinnelige foredragsholdere eller foredragsholdere med innvandrerbakgrunn, skriver Sesilie Urkegjerde Halland.
Les mer om: