Flere kvinner enn menn bruker sovemedisin


Flere kvinner enn menn bruker sovemedisin

Om lag 275.000 kvinner fikk utskrevet sovemedisin i fjor, mens rundt 150.000 menn fikk det samme.