Flere kjæledyreiere politianmeldt


Flere kjæledyreiere politianmeldt

I løpet av årets fire første måneder avdekket Mattilsynet brudd på regelverket for dyrevelferd i 42 prosent av de over 1.300 dyreholdene de førte tilsyn med.
Les mer om: