Flere flypassasjerer – færre flyginger i Norge


Flere flypassasjerer – færre flyginger i Norge

Over 54 millioner passasjerer fløy til eller fra Avinors lufthavner i fjor. Det er en oppgang på 2,8 prosent fra 2017 til tross for nedgang i antall flyginger.
Les mer om: