Flere fødes med Downs syndrom – Over 700 født de siste ti årene


Flere fødes med Downs syndrom – Over 700 født de siste ti årene

Antallet levendefødte barn med Downs syndrom øker. Det har det gjort siden 1977.