Flere anmeldelser av bedrageri


Flere anmeldelser av bedrageri

DNB har gått til anmeldelse av flere nye forsøk på å utnytte regjeringens støtteordninger for bedrifter rammet av koronatiltakene.