Flaggermus kan ha mange farlige virus. Hvorfor blir de ikke syke selv?


Flaggermus kan ha mange farlige virus. Hvorfor blir de ikke syke selv?

Det er lett å tenke at det må skyldes et veldig bra immunforsvar. Men svaret er kanskje det motsatte.