- Fire leger vurderer å si opp på grunn av stor belastning(pluss)


- Fire leger vurderer å si opp på grunn av stor belastning(pluss)

Politikerne i omsorgsutvalget er sterkt bekymret over fastlegekrisen. De foreslår å øke tilskuddet til legene med inntil 30 prosent, og vurderer nordsjøturnus for å rekruttere leger til legevakt.