Finanstilsynet: Krisen kan bli dyp og langvarig


Finanstilsynet: Krisen kan bli dyp og langvarig

Utviklingen i norsk og internasjonal økonomi er usikker, og vil i stor grad avhenge av utviklingen i smitten, slår Finanstilsynet fast.