Filter Nyheter: Tiltakene har hatt effekt


Filter Nyheter: Tiltakene har hatt effekt

Kilder med kjennskap til saken opplyser overfor Filter Nyheter at regjeringen nå overleveres en rapport som viser at tiltakene som ble iverksatt 12. mars har hatt effekt.
Les mer om: